Bà Khúc Thị Thanh Hoài

Bà Khúc Thị Thanh Hoài

 

Tên

:

Khúc Thị Thanh Hoài

Sinh năm

:

01/02/1979

Số CMND

 

272337726

Nơi sinh

:

Thái Bình

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : kế toán.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Kế toán trưởng

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ tháng 11 năm 2001  đến tháng 3 năm 2010  : Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công Ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ tháng 4 năm 2010  đến tháng 7 năm 2010   : Nhân viên kế toán Công Ty CP Tư vấn Xây Dựng – Trắc Địa Bản Đồ An Sơn.

* Từ tháng 8 năm 2010  đến tháng 12 năm 2014  : Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công Ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ tháng 01 năm 2015  đến tháng 1 năm 2018  : Phó phòng Tài chính Kế toán Công Ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ  tháng 2 năm 2018 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Miền Đông .

Chia sẻ:
Tin liên quan