Bà Lê Thị Quyết

Bà Lê Thị Quyết

Tên

:

Lê Thị Quyết

Sinh năm

:

02/12/1961

Số CMND

 

271754235

Nơi sinh

:

Thanh Hoá

 

Trình độ

:

Đại học Tài chính kê toán

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ năm 1984  đến năm 1994  : Nhân viên phòng tài chính kế toán Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1.

* Từ năm 1994  đến năm 1997 : Phó phòng tài chính kế toán Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1

* Từ năm  1997 đến năm 2017 : Kế toán trưởng Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1

* Từ  tháng 5 năm 2017 đến tháng 9  năm 2017 : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Miền Đông .

* Từ  tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017 : Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Miền Đông .

* Từ  tháng 12/2017 –5/2018 : Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Miền Đông

* Từ  tháng 6/2018 – 4/2019: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông

* Từ  tháng 4/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông

Chia sẻ:
Tin liên quan