Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tên

:

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Sinh năm

:

20/04/1985

Số CMND

:

281188574

Nơi sinh

:

Tiền Giang

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : kế toán

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên BKS

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

   

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ  năm 2008 đến 2017 : Kế toán viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

* 12/2017 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Kế toán viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Chia sẻ:
Tin liên quan