Bà Phan Thị Thanh Xuân

Bà Phan Thị Thanh Xuân

Tên

:

Phan Thị Thanh Xuân

Sinh năm

:

20/5/1962

Số CMND

:

280117743

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty CP Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* 1987 – 8/2002 : Kế toán trưởng, Công ty XD DV CC Bình Dương.

* 2002 – 2006 : Kế toán trưởng, Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn.

* 2006 – 08/2008 : Kế toán trưởng, Công ty TNHH SXTM Thanh Dũng.

* 2008 – 04/2019 : Giám đốc, Công ty TNHH TMDVKT Thanh Xuân.

* 4/2019 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông; Giám đốc, Công ty TNHH TMDVKT Thanh Xuân.

 

Chia sẻ:
Tin liên quan