Ông Đỗ Việt Cường

Ông Đỗ Việt Cường

Tên

:

Đỗ Việt Cường

Sinh năm

:

06/12/1982

Số CMND

:

281091125

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : kế toán.

- Cử nhân kinh tế : kinh tế

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ năm 2004 – 8/2014 : Nhân viên kinh doanh, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

* Từ năm 2014 – 4/2019 : Phó phòng Tài chính, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

* Từ 4/2019 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Phó phòng Tài chính, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2

Chia sẻ:
Tin liên quan