Ông Lê Đức Dũng

Ông Lê Đức Dũng

Tên

:

Lê Đức Dũng

Sinh năm

:

01/09/1971

Số CMND

:

271789790

Nơi sinh

:

Hà Tĩnh

 

Trình độ

 

:

- Kỹ sư mỏ địa chất .

- Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

* 1994 – 1995 : Nhân viên phòng Địa vật lý Viện Địa chất và khoáng sản

* 1995 – 2007 : Giám đốc điều hành mỏ Công ty cổ phần TMTH Thuận An

* 2007 – 12/2017 : Giám đốc xí nghiệp đá Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

* 12/2017 – nay: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Giám đốc xí nghiệp đá Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Chia sẻ:
Tin liên quan