Ông Nguyễn Lương Quân

Ông Nguyễn Lương Quân

Tên

:

Nguyễn Lương Quân

Sinh năm

:

20/09/1957

Số CMND

:

020230221

Nơi sinh

:

TP.HCM

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân Tài chính kế toán

 

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

540.007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* 01/1985 – 12/1986 : Nhân viên phòng Kế toán  – Tổng Công ty Xây dựng Số 1

* 01/1987 – 05/1995 : Kế toán trưởng Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa Xe máy Thiết bị  - Tổng Công ty Xây dựng Số 1

* 05/1995 – 12/1996 : Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây Dựng Số 2 - Công ty Xây dựng Miền Đông

* 12/1996 – 04/2006 : Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Miền Đông

* 04/2006 – 10/2013 : Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông

* 10/2013 – 09/2014 : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Miền Đông

* 10/2014 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan