Ông Nguyễn Thế Phi

Ông Nguyễn Thế Phi

Tên

:

Nguyễn Thế Phi

Sinh năm

:

19/09/1974

Số CMND

:

280549396

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân quản trị kinh doanh.

- Cử nhân Quản trị hành chính

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* 1999 – 10/2001 : Nhân viên Công ty TNHH Tripple A

* 11/2002 – 03/2007 : Nhân viên hành chính – Quản trị, thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2.

* 03/2007 – 08/2009 : Nhân viên kinh doanh thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2

* 08/2009 – 07/2014 : Trưởng trung tâm VLXD 278

* 07/2014 – 11/2015 : Phó trưởng phòng Kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2

* 11/2015 – 2017 : Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2

* 12/2017 – nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2

 

Chia sẻ:
Tin liên quan