Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Nguyễn Văn Minh

Tên

:

Nguyễn Văn Minh

Sinh năm

:

26/06/1975

Số CMND

:

271317346

Nơi sinh

:

Thái Bình

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kế toán .

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

150.069

 

 

 

   

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

* Từ tháng 6 năm 1995  đến tháng 02 năm 2002  : Nhân viên kế toán Công Ty Xây dựng Miền Đông .

* Từ tháng 3 năm 2002  đến tháng 02 năm 2006   : Phụ trách kế toán Nhà máy Gạch Miền Đông  thuộc Công ty Xây dựng Miền Đông.

* Từ tháng 3 năm 2006  đến tháng 02 năm 2009   : Phụ trách kế toán Nhà máy Gạch Miền Đông  thuộc Công ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ tháng 3 năm 2009  đến tháng 4 năm 2010   : Phụ trách kế toán Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông  thuộc Công ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ tháng 5 năm 2010  đến tháng 5 năm 2018   : Giám đốc  Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông  thuộc Công ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ  tháng 6 năm 2018 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Miền Đông ..

Chia sẻ:
Tin liên quan