Ông Nguyễn Văn Vân

Ông Nguyễn Văn Vân

 

Tên

:

Nguyễn Văn Vân

Sinh năm

:

19/9/1986

Số CMND

 

038086003472

Nơi sinh

:

Thanh Hoá

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : kế toán.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Kế toán trưởng

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ tháng 6 năm 2010  đến tháng 4 năm 2016  : Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công Ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ tháng 5 năm 2016  đến tháng 3 năm 2018   : Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Miền Đông 3.

* Từ tháng 4 năm 2018  đến tháng 12 năm 2019  : Phụ trách kế toán - Xí nghiệp SX Đá Miền Đông - Công Ty Cổ phần Miền Đông.

* Từ  tháng 1 năm 2020 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Miền Đông .

Chia sẻ:
Tin liên quan