Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Tên

:

Nguyễn Xuân Hiếu

Sinh năm

:

15/06/1982

Số CMND

:

280777232

Nơi sinh

:

Quảng Bình

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Trưởng BKS

     Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ tháng 06/2004 – 2008: Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2

* Từ 2009 – ngày 09/05/2014: Phó trưởng phòng Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.

* Từ ngày 10/05/2014 đến 2017 : Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

* 12/2017 – nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Chia sẻ:
Tin liên quan