Ông Phan Huy Thuận

Ông Phan Huy Thuận

Tên

:

Phan Huy Thuận

Sinh năm

:

15/05/1976

Số CMND

:

320866901

Nơi sinh

:

Bến Tre

 

Trình độ

 

:

- Cử nhân kinh tế : tài chính

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên BKS

Công ty Cổ Phần Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* Từ 2000 – 2001 : Kế toán viên Công ty Vật tư vận tải & Xây dựng CTGT – CN phía Nam thuộc Bộ GTVT

* Từ 2002 – 2003 : Kế toán viên Công ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế - Xây Dựng Nhà Bè – TP.HCM

* Từ  2004 - 2017 : Kế toán viên, Thành viên Tiểu ban kiểm soát trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

* 12/2017 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Miền Đông ; Kế toán viên, Thành viên Tiểu ban kiểm soát trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Chia sẻ:
Tin liên quan