Ông Trần Bình Trọng

Ông Trần Bình Trọng

Tên

:

Trần Bình Trọng

Sinh năm

:

14/06/1990

Số CMND

:

074090005210

Nơi sinh

:

Bình Dương

 

Trình độ

 

:

- Thạc sỹ kinh tế

 

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí

    Tổ chức

         Thời gian bổ nhiệm

Thành viên HĐQT

     Công ty CP Miền Đông

 

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

 

Mã CP

Số lượng

Tỉ lệ

Tính đến ngày

* Giá trị (tỷ VNĐ)

MDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

* 2011 – 2012 : Chuyên viên tư vấn tài chính - Tập đoàn I-glocal .

* 2012 – 2015 : Cán bộ tín dụng - Ngân hàng Sacombank.

* 2016 – Nay : Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp - Ngân hàng VPBank.

 

Chia sẻ:
Tin liên quan