Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Nhi Đồng Tp. Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư : Ban QL đầu tư các công trình thuộc sở y tế TP.HCM

- Địa điểm  XD: 15 Võ Trần Chí - thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. TP HCM

- Thời gian thi công : 1/3/2016

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác