Khách sạn Hương Sen

Khách sạn Hương Sen

Khách sạn Hương Sen

- Chủ đầu tư        : Khách sạn Hương Sen

- Địa điểm  XD   : số 4-6-8 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

- Qui mô công trình   : 2 tầng hầm, 7 tầng lầu, 1 tầng kỹ thuật và mái

- Thời gian khởi công: : 6/02/2017

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác