Khu dân cư khu phố 2, phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Khu dân cư khu phố 2, phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Khu dân cư khu phố 2, phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Khu dân cư khu phố 2, phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Miền Đông

Địa chỉ : Khu phố 2, phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Diện tích : 4,9 ha

 

 

 

 

Chia sẻ:
Dự án khác