Khu vực khai thác đá - Xí nghiệp Đá Miền Đông

Khu vực khai thác đá - Xí nghiệp Đá Miền Đông

 

 

 

  • Địa chỉ : Xã Tân Mỹ -  Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
  • Qui mô và công suất khai thác :

+ Tổng diện tích đất khu vực khai thác : 17,96 ha

+ Công suất khai thác : Đá xây dựng, đá kẹp 500.000 m3 nguyên khối/năm ; Đất xan lấp 161.609 m3 nguyên khối/năm ; Đá bán phong hoá 107.213 m3 nguyên khối/năm.

 

 

Chia sẻ:
Dự án khác