Nhà Khách Thành Uỷ - Kỳ Hòa Hotel

Nhà Khách Thành Uỷ - Kỳ Hòa Hotel

Nhà Khách Thành Uỷ - Kỳ Hòa Hotel

- Chủ đầu tư                 : Công ty TNHH MTV DL-TM Kỳ Hòa

- Địa điểm  XD            :  Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

- Qui mô công trình     : 03 hầm, 12 tầng lầu

- Thời gian thi công     : 06/2014 – 06/2015

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác