Nhà Máy Formosa Hà Tĩnh

Nhà Máy Formosa Hà Tĩnh

Nhà Máy Formosa Hà Tĩnh

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp FOMOSA Hà Tĩnh

- Địa điểm  XD: Kỳ Anh – Hà Tĩnh.  

- Thời gian thi công  : 30/04/2014

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác