Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3

Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3

Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 Mở Rộng

- Chủ đầu tư : Cty TNHH Mitsui Engineering & Shipbuilding

- Địa điểm XD: Duyên Hải, Trà Vinh

- Qui mô công trình trình   : 24 tầng, phần đế cao 3 tầng  được sử dụng để xe

- Thời gian thi công  : 5/9/2016

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác