Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương

Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương

Tòa Nhà Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương

- Chủ đầu tư               : Qũy Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương

- Địa điểm XD           : Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

- Qui mô công trình   : 01 tầng hầm, 07 tầng lầu

- Thời gian thi công/Construction duration : 03/2014 – 01/2015

 

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác