Tòa Nhà Hùng Vương

Tòa Nhà Hùng Vương

Tòa Nhà Hùng Vương

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương

- Địa điểm  XD: Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Thời gian thi công  : 28/07/2016

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác