Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh

Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh

Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh

- Chủ đầu tư : BQL thuộc sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai

- Địa điểm  XD: Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.  

- Thời gian thi công : 1/7/2014

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác