Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông

Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông

 

 

- Địa chỉ : Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại : 02743650789

-  Lĩnh vực hoạt động : Xí nghiệp sản Xuất Đá Miền Đông chuyên sản xuất và kinh doanh đá xây dựng

Sản phẩm đá xây dựng các loại được khai thác và chế biện tại mỏ đá Tân Mỹ thuộc địa bàn 02 xã, xã Tân Mỹ và xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, quy mô khai thác công nghiệp với diện tích 40 ha, hàng năm cung cấp ra thị trường 1 triệu m3/năm

 

 

 

 

Chia sẻ:
Dự án khác