Chiến lược phát triển

Chiến Lược Phát Triển 

Công ty cổ phần Miền Đông không những là nhà thầu xây dựng ở các lĩnh vực dân dụng, thủy điện có kinh nghiệm và uy tín cao mà còn là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vì vậy, công ty tiếp tục cũng cố phát triển lĩnh vực xây lắp để trở thành nhà thầu chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng cao. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng với các sản phẩm chất lượng cao.

   • Xây dựng các đơn vị xây lắp trực thuộc thành những nhà thầu chuyên nghiệp, chú trọng đến việc quản lý chất lượng, thỏa mãn được các yêu cầu phía chủ đầu tư.

   • Sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực hiện có để mở rộng và phát triển các lĩnh vực đầu tư, chuyên nghiệp các giai đoạn đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhưng vẫn cung cấp được những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Đầu tư chung cư từ trung đến cao cấp, cao ốc văn phòng cho thuê, xây dựng các khu đô thị mới

   • Giữ vững uy tín, nâng cao chất lượng sản phẩm đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng thị trường tăng cường năng lực cạnh tranh.

• Khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, cao lanh, đá, cát sỏi, cấu kiện bê tông, kim khí, sắt thép)

Chia sẻ: