Cơ cấu tổ chức & đơn vị trực thuộc

 

1.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

2. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

2.1 . Xí nghiệp sản xuất Đá Miền Đông :

- Địa chỉ : Ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại : 02743650789              Fax : 02743650789

- Lĩnh vực hoạt động : Xí nghiệp sản xuất Đá miền Đông chuyên sản xuất và kinh doanh đá xây dựng các loại.

- Sản phẩm đá xây dựng được khai thác và chế biến trực tiếp tại mỏ đá Tân Mỹ thuộc địa bàn 02 xã là Tân Mỹ và Thường Tân , huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, quy mô khai thác công nghiệp với diện tích được quy hoạch là 60 ha trong đó diện tích đã được công ty đền bù, giải toả và đang khai thác khoảng 40ha.

Chia sẻ: