Lịch sử hình thành và định hướng phát triển

Lịch sử hình thành và định hướng phát triển:

1.Lịch sử hình thành :

10/01/1986

Thành lập Công Ty Xây Dựng Thủy Điện Trị An

18/3/1993

Đổi tên thành Công ty Xây dựng Miền Đông theo Quyết định số 073A/BXD-TCLĐ ngày 18/3/1993 của Bộ Xây dựng

28/02/2006

Trở thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 325/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 của Bộ Xây dựng

13/4/2006

Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng

12/01/2011

Được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho đăng ký giao dịch với số lượng 9.900.000 cổ phiếu

31/3/2011

Niêm yết bổ sung thêm 980.031 cổ phiếu

18/5/2011

Nâng vốn điều lệ lên 108.90 tỷ đồng

 

 

2.Mục tiêu và định hướng phát triển.

2.1.Mục tiêu
  • Cung cấp các sản phẩm đạt qui chuẩn, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng là tiêu chí hoạt động của công ty.
  • Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh và từng bước nâng cao chất lượng quản lý, đầu tư công nghệ mới nhằm giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Duy trì, phát triển ba lĩnh vực là thế mạnh trong hoạt động của Công ty: lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
  • Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động.
  • Chia sẻ tinh thần và thành quả vật chất với cộng đồng và xã hội. Góp phần tạo nên sự gắn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, mang lại sự phồn vinh cùng đất nước, phấn đấu là một công ty luôn có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường.
2.2.Định hướng chiến lược phát triển
  • Tiếp tục định hướng công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp, khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản tại Đồng Nai và khu vực các tỉnh phía Nam.
  • Nâng cao năng lực quản trị Công ty, tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực canh tranh nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, người lao động, khách hàng và xã hội.
  • Không ngừng đổi mới công nghệ xây dựng, đầu tư trang thiết bị máy móc thi công thích hợp nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, cạnh tranh về giá thành, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đặc biệt là chuẩn bị nguồn lực cho việc tiếp cận thị trường xây lắp các công trình có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân và các công trình quy mô lớn.
  • Sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư các dự án Bất động sản, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm hình thành các tài sản tạo dòng tiền trong tương lai để đa dạng hóa nguồn thu.

 

Chia sẻ: