Thành tựu hoạt động

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Huân chương lao động hạng Nhất

  (Quyết định số 24/2006/KT-CTN ngày 04 tháng 01 năm 2006)

 

2. Huân chương lao động hạng Nhì

 (Quyết định số 434/KT-CT ngày 17 tháng 11 năm 1999)

 

3. Huân chương lao động hạng Ba

(Quyết định số 248/KT-HĐNN ngày 10 tháng 07 năm 1989)

 

4.  Bằng khen công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam

 

5. Các Công trình đã đạt Huy chương vàng chất lượng cao:

  • Công Trình Thủy Điện Thác Mơ

  • Nhà Điều Khiển Thủy Điện Thác Mơ

  • Nhà Máy Thuốc Lá Đồng Nai

  • Nhà Làm Việc Tỉnh Ủy Đồng Nai

  • Nhà Máy Xay Lúa Mỳ Việt Nam

  • Trung Tâm Răng Hàm Mặt Tp. Hồ Chí Minh

  • Hội Sở Ngân Hàng Phương Nam

 

6. Bằng khen của Bộ xây dựng từ năm 1993 đến năm 2006

 

7. Bằng khen và cờ thi đua của Công đoàn xây dựng Việt Nam từ năm 1996 đến 2008

 

8. Nhiều giấy khen của Tổng công ty xây dựng Số 1 và Đảng ủy khối Bộ xây dựng.

 

 

 

Chia sẻ: