Lễ khởi công công trình: Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát tuyến đường Khánh Bình 05

Lễ khởi công công trình: Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát tuyến đường Khánh Bình 05 (đoạn từ đường Trịnh Hoài Đức đến đường Khánh Bình 02)- phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình: Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 05 (đoạn từ đường Trịnh Hoài Đức đến đường Khánh Bình 02)- phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương:

Chủ đầu tư : UBND thị xã Tân Uyên, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng khu vực thị xã Tân Uyên.

Đơn vị tư vấn giám sát : Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Thiên

Đơn vị Tư vấn và Thiết kế : Công ty TNHH TVKS và TK XD Khánh Ly

Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần Miền Đông

- Giá trị là 24.557.543.000 đồng, thời gian thi công là 360 ngày.

Chia sẻ: