Công trình đường Khánh Bình 05, TP.Tân Uyên

Công trình đường Khánh Bình 05, TP.Tân Uyên

Công trình đường Khánh Bình 05, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  1. Công trình “thi công : Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 05 ( đoạn từ đường Trịnh Hoài Đức đến đường Khánh Bình 02 )” : Khởi công ngày 23/11/2022
  • Địa chỉ : Phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư : UBND TP. Tân Uyên.
  • Đại diện Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TP. Tân Uyên.
  • Qui mô công trình : Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007 đường phố nội bộ, tốc độ thiết kế 40 Km/h với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau

      +  Chiều dài tuyến : 2.016 mét .

      + Chiều rộng mặt đường : 3.5 mét x 2  làn = 7,0 mét.

      + Chiều rộng mương : 1,0 mét x 2  bên = 2,0 mét.

      + Chiều rộng nền đường : 9,0 mét.

  • Giá trị hợp đồng: 24.557.543.000 đồng
  • Ngày khởi công : ngày 23/11/2022
  • Thời gian thi công : 360 ngày kể từ ngày khởi công
Chia sẻ:
Dự án khác