Trụ Sở Xố Số Kiến Thiết TP HCM

Trụ Sở Xố Số Kiến Thiết TP HCM

Trụ Sở Xố Số Kiến Thiết TP HCM

- Chủ đầu tư              : Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP HCM

- Địa điểm D              : 77 Trần Nhân Tông, P. 9, Q.5, Tp. HCM

- Qui mô công trình   : 03 tầng hầm, 17 tầng lâu

- Thời giant hi công   : 19/12//2011 –  06/2013

 

.

Chia sẻ:
Dự án khác