Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

Công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên“thi công trụ sở huyện uỷ, nhà xe, hồ cảnh quan”

  • Địa chỉ : Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
  • Chủ đầu tư : UBND huyện Bắc Tân Uyên.
  • Đại diện Chủ đầu tư : BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Tân Uyên.
  • Qui mô công trình :

+ Trụ sở huyện uỷ lô A2 : Tổng diện tích sàn xây dựng 5.103,2 m2, Số tầng : 04 tầng + 01 tầng tum

+ Nhà để xe lô A2 : Tổng diện tích 1.845,84 m2

+ Hồ cảnh quan lô A2 : Tổng diện tích 1.372,68 m2

  • Giá trị hợp đồng: 54.185.685.895 đồng
Chia sẻ:
Dự án khác