Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

 

Công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên “thi công khối nhà B”

 

  • Địa chỉ : Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
  • Chủ đầu tư : UBND huyện Bắc Tân Uyên.
  • Đại diện Chủ đầu tư : BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bắc Tân Uyên.
  • Qui mô công trình :

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 7.665,5 m2, Số tầng : 03 tầng

  • Giá trị quyết toán : 58.461.251.973 đồng
Chia sẻ:
Dự án khác