Trường Tiểu học Định Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương

Trường Tiểu học Định Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương

Trường Tiểu học Định Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương

- Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án thị xã Bến Cát, Bình Dương

- Địa điểm  XD: thị xã Bến Cát, Bình Dương 

- Thời gian thi công  : 30/10/2018

Chia sẻ:
Dự án khác