Trường trung học cơ sở An Điền (giai đoạn 2)

Trường trung học cơ sở An Điền (giai đoạn 2)

 

 

  • Địa chỉ : Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
  • Chủ đầu tư : UBND thị xã Bến Cát.
  • Đại diện Chủ đầu tư : BQL Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Bến Cát.
  • Qui mô công trình :

+ Tổng diện tích sử dụng của dự án : 10.819 m2

+ Diện tích sàn xây dựng : 4.321,16 m2

+ Gồm 04 tầng, 01 tầng áp mái.

  • Giá trị quyết toán: 30.487.832.171 đồng

Chia sẻ:
Dự án khác