Trường trung học cơ sở Tân Bình (giai đoạn 2)

Trường trung học cơ sở Tân Bình (giai đoạn 2)

 

 

  • Địa chỉ : Phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
  • Chủ đầu tư : UBND thành phố Dĩ An.
  • Đại diện Chủ đầu tư : BQL Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Dĩ An.
  • Qui mô công trình :

+ Tổng diện tích sử dụng của dự án : 3.000 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng : 4.596,27 m2

+ Gồm 04 tầng, 01 tầng áp mái.

  • Giá trị quyết toán: 33.600.024.000 đồng

Chia sẻ:
Dự án khác