Công bố về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty CP Miền Đông