Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty CP Miền Đông – Xí nghiệp SX Đá Miền Đông,