Nghị quyết vay vốn Ngân hàng VCB – CN Đồng Nai và BIDV - CN Đồng Nai