Nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Đồng Nai