Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng BIDV – CN Đồng Nai