Giao lưu thể thao chào mứng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9 Nước CHXHCN Việt Nam