Lễ khởi công công trình: Cải tạo nâng cấp, mở rộng trường mẫu giáo Phú An, Bến Cát, Bình Dương

Lễ khởi công công trình: Cải tạo nâng cấp, mở rộng trường mẫu giáo Phú An “gói thầu xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp (giai đoạn 1)” – xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ngày 01tháng 3 năm 2024, Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình trường mẫu giáo Phú An“gói thầu xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp (giai đoạn 1)” – xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương:

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bến Cát, đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP Xây dựng & Trang trí nột thất Bi De Co

- Đơn vị Tư vấn và Thiết kế: Công ty TNHH Quang Trung

- Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Miền Đông

- Giá trị là 18.012.724.000 đồng, thời gian thi công là 360 ngày.

 

Chia sẻ: