Lễ khởi công công trình thi công kè suối EF- Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A)

Lễ khởi công công trình thi công kè suối EF- Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) – xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 

Ngày 08 tháng 5 năm 2022, Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình thi công kè suối EF- Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) – xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư LDG, nhà thầu thi công : Công ty cổ phần Miền Đông, thi công gói thầu xây lắp công trình với giá trị là 13.115.960.625 đồng, thời gian thi công là 180 ngày

Chia sẻ: