Lễ khởi công công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ngày 14 tháng 12 năm 2021 , Công ty CP Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Chủ đầu tư là UBND huyện Bắc Tân Uyên, Đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu: Công ty CP Miền Đông, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Thành và Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh, thi công gói thầu xây lắp công trình với giá trị là 259.708.607.633 đồng, thời gian thi công dự kiến là 900 ngày

 

Chia sẻ: