Lễ khởi công công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ngày 14 tháng 10 năm 2019 , Công ty CP Miền Đông cùng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Thành đã làm Lễ khởi công công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Chủ đầu tư là UBND huyện Bắc Tân Uyên, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu : Công ty CP Miền Đông và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Thành, thi công gói thầu xây lắp công trình với giá trị là 145.372.624.480 đồng, thời gian thi công dự kiến là 800 ngày

Chia sẻ: