Lễ khởi công công trình Trường THCS An Điền (giai đoạn 2) Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ngày 21 tháng  12 năm 2020, Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình Trường THCS An Điền (giai đoạn 2) tại Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ, Đơn vị thi công là Công ty CP Miền Đông, thi công gói thầu xây lắp công trình với giá trị là 30.487.832.171 đồng, thời gian thi công là 360 ngày( kể cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

 

Chia sẻ: