Lễ khởi công công trình Trường THCS Tân Bình ( giai đoạn 2 )Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công công trình Trường THCS Tân Bình ( giai đoạn 2 ) tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đơn vị thi công là Công ty CP Miền Đông, thi công gói thầu xây lắp công trình với giá trị là 33.600.024.000 đồng, thời gian thi công dự kiến là 350 ngày.

 

 

Chia sẻ: