Lễ khởi công công trình: trường tiểu học Tân Bình B

Lễ khởi công công trình: trường tiểu học Tân Bình B “gói thầu xây dựng” - phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Công ty cổ phần Miền Đông đã làm Lễ khởi công trường tiểu học Tân Bình B “gói thầu xây dựng” - Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương:

Chủ đầu tư : UBND thành phố Dĩ An , đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng khu vực TP. Dĩ An.

- Đơn vị tư vấn giám sát : Công ty TNHH Dịch vụ Y tế và Xây dựng Nhất Việt

- Đơn vị Tư vấn và Thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hiệp Đông

- Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần Miền Đông

- Giá trị là 85.929.082.000 đồng, thời gian thi công là 600 ngày.

 

 

 

Chia sẻ: