Lớp huấn luyện an toàn lao động đợt 2 tại công trình Trường Tiểu học Định Phước, Bến Cát, Bình Dương

Ngày 3 tháng 8 năm 2019 tại công trình Trường Tiểu học Định Phước, Bến Cát, Bình Dương, Công ty CP Miền Đông phối hợp với Công ty CP Huấn Luyện Kiểm Định 6, TP.HCM tổ chức Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đợt 2 cho CBCNv mới vào làm việc tại công trình

Một số hình ảnh về công trình Trường Tiểu Học Định Phước

 

Chia sẻ: