Lớp huấn luyện an toàn lao động đợt 2 tại công trình Trường Tiểu học Định Phước, Bến Cát, Bình Dương